Välkommen hem!
Välkommen till AllboHus!

Börjat tröttna på trädgårdsskötsel?

Det finns många fördelar med att hyra bostad. Du behöver exempelvis inte klippa gräset. AllboHus har många lägenhetstyper att erbjuda. Klicka på länkarna till höger för att läsa om våra områden eller se våra lediga lägenheter. Du kan även registrera din kravprofil och ställa dig i vår kostnadsfria bostadskö.

Vi vill att du ska trivas i din bostad.

Vi tror att tillgänglighet leder till bra service. Därför har vi samlat all information som rör din lägenhet här på vår hemsida. Genom hemsidan kan du även snabbt och lätt göra felanmälan och till exempel se dina hyresavier via Mina Sidor.

Om AllboHus

AllboHus Fastighets AB är ett allmännyttigt bostadsbolag som sedan 1948 hyr ut lägenheter och lokaler i Alvesta kommun. Idag har vi ca 1900 lägenheter och 200 lokaler belägna i nästan alla tätorter i kommunen. Hos oss finner du både marklägenheter och traditionella hyreslägenheter i olika format.

Anmäl alltid direkt om något är fel.

Det är enkelt och inte speciellt tidskrävande att göra en felanmälan via Mina Sidor på vår hemsida. När den sedan är gjord kan du följa händelseförloppet dygnet runt. Klicka på länken till höger och följ instruktionerna.

Senaste Nyheter

Se alla nyheter

Bovärdar på studiebesök

Bovärdar på studiebesök

Tisdagen den 18 oktober åker våra bovärdar på studiebesök till Vätterhem.

Du når vår felanmälan som vanligt på 0472-145 15, och akuta fel utförs av våra reperatörer.

3 miljoner kronor till Samlingspunkt Rönnedal

3 miljoner kronor till Samlingspunkt Rönnedal

AllboHus Fastighets AB satsar 3 miljoner för att skapa Samlingspunkt Rönnedal i Alvesta. Halva kostnaden finansieras med stöd från Boverket. Syftet är att tillsammans med boende i området skapa en mötesplats för kultur och fritidsändamål.

Genom att skapa en anläggning av detta slag byggs inte bara en mötesplats för kultur och fritidsändamål. Vi vill även skapa en ännu högre grad av stolthet för bostadsområdet Rönnedal bland de boende. Innan projekteringen startar planerar AllboHus att bjuda in boende i området till olika former av boendeinflytandemöten där vi kan fånga upp idéer för det fortsatta arbetet. AllboHus ansvarar för att projektet genomdrivs och den framtida driften men lokala AllboLokala ideella föreningar kan få en inkomst genom möjligheten att ta ansvar för delar av drift och underhåll. Genom sociala krav i upphandlingen kommer några boende att få värdefull arbetslivserfarenhet.                     

I projektet finns utrymme för komplettering av befintliga lekplatser, multiarena, basketplan, boulebana, redskap för parkour samt en mindre scen för barnteater eller andra uppträdanden. För odlingsintresserade kan ytor avsättas för odlingslotter. Till hela anläggningen kan skapas trevliga sittmiljöer och en väl tilltagen grillplats. För att uppnå bra tillgänglighet och trygghet är tanken att hela anläggningen blir belyst.

"Alvesta kommuns chefer utbildas för att möta framtidens utmaningar”

Alvesta kommun är tillsammans med sina kommunala bolag en stor arbetsgivare, med cirka 2000 medarbetare. De är fördelade inom olika verksamheter, med olika roller och ansvar.  

Kommunen och de kommunala bolagen styrs av politiskt valda företrädare, men den dagliga verksamheten bedrivs till stor del av chefer och medarbetare inom de olika förvaltningarna. De omfattande och varierande verksamheterna har det gemensamt, att de alla betjänar medborgarna i Alvesta kommun. Verksamheten ställer stora krav på såväl personal som chefer i kommunkoncernen.

 

Precis som de flesta av Sveriges kommuner, står Alvesta Kommun inför stora utmaningar framöver. För att möta framtiden och på bästa sätt utnyttja våra resurser, som till stor del består av kommuninvånarnas skattepengar, genomför vi ett utvecklingsprogram för alla chefer inom hela den kommunala organisationen. Det innebär att det inte bara är chefer ur förvaltningsverksamhetens olika delar som deltar, utan även cheferna inom de kommunala bolagen.

 

– Det är bra att alla våra chefer får samma information vid samma tillfälle, det ger en ökad kunskap om vår verksamhet men också en ökad förståelse för organisationen. Det är också viktigt att man förstår sin roll och sitt ansvar som chef och att vi drar åt samma håll, säger Kristiina Kosunen Eriksson, Kommunchef

 

Den första delen i chefsutvecklingsprogrammet kommer att genomföras torsdag 13/10 och fredag 14/10. Det innebär att det kommer att vara minskad tillgänglighet för att komma i kontakt med chefer under dessa dagar. Samtliga verksamheter kommer att ha personal tillgänglig för att svara på akuta frågor och det kommer att vara möjligt att få fram brådskande ärenden till samtliga chefer via kommunens växel samt via respektive förvaltning och bolag.

 

Vid allvarliga händelser finns kommunens säkerhetssamordnare, Per Hermansson, tillgänglig på telefonnummer 0472-15566 eller genom växeln. Vid akuta nödsituationer gäller, som alltid, 112. 

Säkerhetssamordnaren bedömer behovet av att kalla tillbaka chef/chefer i ordinarie tjänst.

 

Vi ber om överseende för de eventuella besvär detta kan komma att medföra under dessa två dagar.

 

Kristiina Kosunen Eriksson

Kommunchef

Invigning

Invigning

Westlund invigde energismart anläggning

23 september var det dags för invigning av den unika och klimatsmarta solcellsanläggningen på Alvesta kommunhus

Invigningsceremonin hölls av Tommy Mases, ordförande i AllboHus styrelse och Åsa Westlund, ledamot i riksdagen och Energikommissionen.

- Det var lätt för mig att ta beslutet att åka hit. Arbetet för bättre klimat genom ny teknik lockade mig. Det här är nya steg i utvecklingen, säger Åsa Westlund.

Förutom själva solavskärmningen produceras även energi till kommunhuset. Anläggningen ligger därför i linje med regeringens mål för hundra procent förnybar energi där en viktig del är att använda den outnyttjade solelspotentialen.

- Initiativ som detta är nödvändiga för att vi ska nå det mål om 100 procent förnybar energi som regeringen satt upp. Därför är jag väldigt glad över att få delta vid invigningen, säger Westlund.

Anläggningen har en totaleffekt på 432w/panel och är 430 kvm, detta ger en samlad totaleffekt på 80 kW. Enligt beräkningarna kommer genomsnittsproduktionen bli 67 000 kWh/ år vilket motsvarar en besparing på ca. 75 000 kronor/år.

Investeringen för anläggningen är ca 1,9 miljoner kronor och till detta har investeringsbidrag som uppgår till 35% av investeringen sökts hos Energimyndigheten.

Anläggningen på kommunhuset i Alvesta är unik och väckte redan innan den byggdes så stort intresse att Sveriges Tekniska Forsknings Institut tillsammans med Chalmers och Lunds universitet sökt och fått beviljat forskningsanslag på anläggningen. Forskningen kommer att fokusera på utvärdering av solceller som solavskärmning.

 

Brandvarnare

Brandvarnare

Testa din brandvarnare!

Inför ljusets stora högtid är det dags att kontrollera din bandvarnare. Håll in testknappen.

Om det inte piper i brandvarnaren när du hållit testknappen

intryckt i 5 sekunder är batteriet slut och måste bytas. Batteriet ett 9 volts batteri

som finns att köpa i dagligvaruhandeln. Om du inte kan testa eller byta batteri

själv kanske du kan be en granne, anhörig eller någon av våra bovärdar.

Brandvarnaren är en billig livförsäkring.

Se till att den fungerar och glöm inte att släcka ljusen!

E-faktura

E-faktura

Du vet väl om att du kan få din hyresavi som e-faktura? 

Anmäl dig redan i dag i din internet bank.

Webbplatsen framtagen av Standout