Betala med Autogiro

För att underlätta hyresinbetalningen erbjuder vi autogiro. Eftersom hyran är en kostnad som kommer varje månad är den lämplig att betala via autogiro. Du slipper avgifter för betalorder eller betalning på posten eftersom autogiro är helt gratis.

Autogiro innebär att hyresinbetalningen, efter ditt medgivande, sker automatiskt från ett konto som du anger. För att få autogiro krävs därför att du fyller i en blankett som ger oss fullmakt att dra hyran från ditt konto. När du har fyllt i blanketten och skickat in den till oss meddelar vi banken som kontrollerar att det går bra att hämta pengar från det konto du angivit. Ca tre veckor efter att vi fått ditt godkännande skickar banken ett meddelande till dig om att allt är klart. Pengarna överförs sedan från ditt konto den dag som hyran förfaller till betalning.

Allbohus skickar inte ut någon hyresavi till dig som betalar din hyra via autogiro. Detta gäller så länge det belopp du skall betala är samma som månaden innan.

Skulle beloppet på hyresavin någon månad vara högre eller lägre än föregående månad skickas en ny avi ut. Detta kan bli aktuellt exempelvis när den preliminära el debiteringen slutjusteras, vid hyreshöjningar m.m.

Är du intresserad av autogiro eller vill ha mer information kan du kontakta Linda eller Gith på ekonomiavdelningen.