Informationsfilm för AllboHus hyresgäster

Titta på AllboHus kortfilm med tips om hur livet som hyresgäst blir så bra som möjligt.

Information for tenants-Somaliska

Watch our short film where we list a few tips to make life comfortable as a tenant at AllboHus.

Information for tenants-Ryska

Watch our short film where we list a few tips to make life comfortable as a tenant at AllboHus.

Information for tenants-Engelska

Watch our short film where we list a few tips to make life comfortable as a tenant at AllboHus.

Information for tenants-Dari

Watch our short film where we list a few tips to make life comfortable as a tenant at AllboHus.

Information for tenants-Arabiska

Watch our short film where we list a few tips to make life comfortable as a tenant at AllboHus.