Våra lokaler

AllboHus har ca 200 lokaler i Alvesta kommun som vi hyr ut. Lokalerna hyrs bland annat ut för använding som kontor, butiker, restauranger, lager, skolor och vårdhem. 

     
Café st Clair är en av våra lokalhyresgäster i Alvesta.Vill du hyra en lokal?

Har du behov av en lokal någonstans i Alvesta kommun går det bra att kontakta AllboHus för att få svar på frågor och information om våra lediga lokaler i kommunen.