Tekniker använder digital avläsare

Årsavläsning elförbrukning 2020

Just nu får vi många frågor om årsavläsningen för elförbrukningen. Här förtydligar vi hur avläsningen fungerar.

  • Vårt system gör en automatisk preliminär uträkning av din elförbrukning utifrån föregående års förbrukning. Detta debiteras varje månad via din hyresavi.
  • I slutet av året gör vi en manuell avläsning av elmätaren i din lägenhet för att få fram den faktiska elförbrukningen.
  • Den preliminära elförbrukningen och den faktiska elförbrukningen presenteras på var sin rad på hyresavi som kommer i januari.

För 2020 och 2021 gäller priset 1,52 kr/kWh, alla fasta och rörliga avgifter ingår i priset.

Exempel

Varje månad under 2020 har du använt 200 kWh och betalat 304 kr enligt den preliminära uträkningen. Totalt blir det 3 648 kr för hela året.

Enligt den manuella uträkningen har du använt 225 kWh och skulle egentligen ha betalat 342 kr varje månad. Totalt 4 104 kr för hela året.

Mellanskillnaden på 456 kr tillkommer på din hyresavi för februari 2021 som delas ut i januari.