Frågorna som ställs till alla hyresgäster innan ett besök på grund av corona

Covid-19

Vi lyssnar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande den rådande pandemin. Vi minimerar de fysiska mötena så gott det går, vi går inte in hos våra hyresgäster om det inte är absolut nödvändigt och fara för liv och många av de som kan jobbar hemifrån för att inte riskera att sprida smitta mellan kollegor. När vi träffar våra hyresgäster använder vår personal sig av särskilda lappar med frågor som hyresgästen måste svara på innan vi går in, detta för att inte utsätta varken personal eller hyresgäst för onödiga risker.

Vi vill gärna träffa och prata med våra hyresgäster men om du känner dig sjuk, även om du bara har lite ont i halsen eller bara hostade några gånger, får vi hålla kontakten via telefon eller mail.