Flytta ut

Uppsägningstiden för en lägenhet är 3 hela kalendermånader. Detta innebär att om du säger upp din lägenhet den 15 maj räknar vi uppsägningstiden från och med 1 juni. Uppsägningen ska alltid lämnas in skriftligt via en uppsägningsblankett, du kan ladda ner blanketten från vår hemsida eller hämta den i vår kundtjänst. 

Nycklarna till lägenheten ska lämnas i kundtjänst senast på avflyttningsdagen. Om avflyttningsdagen är en helg eller helgdag lämnas nycklarna närmaste efterföljande vardag, detta ska ske innan kl 12.00. Alla nycklar, tvättcylindrar och eventuella tags ska lämnas tillbakaSkulle någon nyckel saknas kommer du debiteras för detta. 

Uppsägning vid dödsfall/dödsbo

Vid dödsfall är uppsägningstiden för en lägenhet 1 kalendermånad. Vid uppsägning behöver vi också få in ett vårdnadsintyg. Det är den anhörige som står på vårdnadsintyget som har rätt att säga upp lägenheten. 

Besiktning

När du säger upp lägenheten kommer du i uppsägningsbekräftelsen att få en tid för besiktning. Vid besiktningen går en bovärd från AllboHus igenom lägenhetens skick och noterar i ett protokoll. Vi ser gärna att du som flyttar ut är med vid besiktningen men har du inte möjlighet att närvara kommer AllboHus att gå in med huvudnyckel och genomföra besiktningen. Därefter kommer du få ta del av protokollet. 

Kom ihåg 
  • Se till att lägenheten är väl städad och att eventuella skador och fel som du själv kan laga är åtgärdade. 
  • Städa och töm eventuell balkong och/eller uteplats. Dessa räknas också som en del av lägenheten. 
  • Rensa ur eventuella förråd och garage. 
  • Anmäl flytt hos Skatteverket så du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till myndigheter och företag. Vill du ha eftersändning av post beställer du det hos Svensk Adressändring AB.
  • Säg upp dina el-, telefoni- och bredbandsavtal.