Hyresgäst betalar fakturan

Höjda avgifter för el, vatten och värme

Avgifterna för el, vatten och värme höjs från 2023-01-01. De nya avgifterna blir enligt följande:
El rörlig avgift 2,33 kr/kWh
Kallvatten rörlig avgift 51,11 kr/m2
Varmvatten rörlig avgift 98,03 kr/m2
Uppvärmning varmvatten rörlig avgift 49,93 kr/m2
Fjärrvärme rörlig avgift 791,25 kr/Mwh

På hyresavin för mars månad finns de två föregående månaders förbrukningsdebiteringar samt årsavläsning för 2022. För dig som inte använt ditt underhållserbjudande finns rabatten på avin. Detta kan göra att hyresavin kan upplevas svår att tyda.