Handslag

Hyresnivåerna för 2024

AllboHus Fastighets AB och Hyresgästföreningen Kronoberg är överens om hyresnivåerna för 2024.
Förhandlingarna om hyrorna är nu klara.

Hyrorna för AllboHus bostäder, som omfattas av förhandlingsordningen mellan AllboHus och Hyresgästföreningen, höjs med 5,5% från 2024-01-01. Detta gäller lägenheter med varmhyra.
För lägenheter med kallhyra justeras hyran med 2,75% från 2024-01-01.

För lägenheter med presumtionshyra justeras hyran med 2,75% från 2024-01-01.

Anledningarna till höjningen är kraftfulla ökningar på taxebundna kostnader, räntor och materialkostnader samt omfattande underhållsbehov i våra befintliga fastigheter.
Förhandlingarna med Hyresgästföreningen har varit utmanande för båda parterna utifrån det tuffa ekonomiska läget, men trots utmaningarna har samtalen innehållit en ömsesidig respekt och förståelse för varandras intresse.

Krister Jönsson
VD AllboHus Fastighets AB