Ny VD Stefan Blomkvist

Ny VD till AllboHus

Nu har vi fått en ny VD på AllboHus. Det är vår tillförordnade VD Stefan Blomkvist som fått fortsatt förtroende och blir från den 1 november ordinarie VD för bolaget. AllboHus styrelse har under hösten arbetat aktivt med att hitta en ersättare efter den förra VD:n som slutade precis innan sommaren.

Bland kandidaterna som styrelsen genomförde flera intervjuer med, var Stefan den som stack ut. Stefan har gedigen erfarenhet och har tidigare arbetat i ledande positioner inom fastighets- och byggbolag.

Läs hela pressmeddelandet här.