Stefan Blomkvist

Stefan Blomkvist – ny tillförordnad VD för AllboHus

Den 7 maj fattade AllboHus styrelse ett beslut om att tillsätta en tillförordnad (tf) VD för företaget. Uppdraget är tidsbegränsat och sträcker sig året ut. Samtidigt som den tf VD:n kommer in pågår rekryteringsprocessen efter en ny VD till AllboHus.

Den tf VD:n är Stefan Blomkvist som har en lång erfarenhet inom fastighetsbranschen, både från den offentliga och den privata sidan. I och med hans långa erfarenhet känner Stefan sig bekväm med att axla rollen som tf VD hos AllboHus. Stefan börjar den 15 juni och hans uppdrag löper året ut.

Stefan börjar den 15 juni och att axla rollen som tf VD för AllboHus är en roll han känner sig bekväm i utifrån tidigare erfarenheter. Vi hälsar Stefan varmt välkommen till oss på AllboHus!