Butikslokal i Alvesta

Vi stöttar och underlättar för det lokala näringslivet

Alvesta kommun vidtar åtgärder för att ge stöd samt underlättar för det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset.

Till följd av spridningen av coronaviruset drabbas flera företag i kommunen hårt. Alvesta kommun kommer därför att tillsammans med de kommunala bolagen att på olika sätt, försöka hjälpa och stötta företagarna. Det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder för att undvika konkurser, stora uppsägningar och därmed rädda jobben för våra kommuninvånare. Alvesta kommun sätter därför in flera åtgärder för att stötta företagen.

Du kan läsa mer om Alvesta kommuns åtgärder för att stötta företagandet på kommunens hemsida.