Omtanke

Misstänker du att någon far illa? Kanske är du orolig för att en granne blir utsatt för våld i nära relation, missbruk, kriminalitet eller att det finns barn som far illa. Du är inte skyldig at agera om du misstänker att något inte står rätt till men bra att tänka på är att ett samtal från dig kan kan göra skillnad för den som riskerar att drabbas. Du kan i många fall be att få vara anonym som inringare.

Här följer länkar till några bra hemsidor och kontaktuppgifter som kan vara till hjälp.

Alvesta Kommun, Enhet Vuxen – Våld i nära relation
https://www.alvesta.se/omsorg–stod/vald-i-nara-relationer1/

VoB Kronoberg, Familjerådgivning
https://vob.se/verksamheter/oppenvard/familjeradgivningen

Familjefrid Kronoberg
https://www.vaxjo.se/sidor/stod-och-omsorg/familj-och-foralder/familjefrid-kronoberg.html

Brottsofferjouren i Växjö
https://vaxjo.boj.se/

Bris (stöd för barn och unga men även för vuxna om oror för barn)
https://www.bris.se/

Polisen
https://polisen.se/om-polisen/kontakt/
Telefon 114 14. (Ring 112 om det är akut.)