Prioritet

AllboHus kan i undantagsfall ge prioritet till lägenhet. Du som uttömt alla möjligheter att själv lösa din bostadssituation och har synnerligen starka skäl kan bli aktuell för prioritet. Hos AllboHus kan du söka 2 typer av prioritet; näringslivs eller medicinsk prioritet. Om du uppfyller AllboHus krav för prioritet kan du lämna in en förfrågan om sådan. 

Om du blir beviljad prioritet kommer du endast att få 1 erbjudande. Om möjligt försöker vi ta hänsyn till de specifika behov som finns. Tackar du nej kommer du inte att få något nytt erbjudande.  

För att kunna få prioritet till bostad behöver du ha 
 • fått jobb i Alvesta kommun och i dagsläget vara skriven i en annan kommun samt ha minst 100 km pendlingsavstånd in till ditt nya arbete. Anställningen ska vara gällande i minst 6 månader från inflyttningsdatumet.  
 • starka medicinska skäl. Du ska vara skriven i Alvesta kommun och dina skäl måste styrkas med intyg från din läkare eller psykolog. Detta kan också göras av någon annan behandlare som känner till din situation väl och kan redogöra för hur en viss typ av bostad kan förbättra din situation. Om du varit utsatt för hot eller misshandel behöver ansvarig handläggare styrka dina behov av prioritet till annan bostad. 
För att du ska beviljas prioritet måste du dessutom 
 • vara anmäld i AllboHus Fastighets AB s bostadskö.  
 • vara fri från skulder samt betalningsanmärkningar som påverkar din förmåga att betala hyra. 
 • sakna möjlighet att lösa bostadsfrågan genom kötid i ordinarie bostadskön eller andra möjligheter som till exempel eget byte.  
 • sakna ekonomiska möjligheter att köpa en lämpligare bostad.  
 • sakna möjligheter att anpassa ditt nuvarande boende.  
 • sakna möjlighet att bo i andra hand eller att vara inneboende. 
Några skäl som inte räcker för att få prioritet
 • Skilsmässa/separation 
 • Bostadslöshet 
 • Ekonomiska skäl 
 • Vantrivsel 
 • Trångboddhet 
 • Betala hyran 
 • Andrahandsuthyrning 

För att ansöka om prioritet fyller du i en särskild blankett, ladda ned den via hemsidan eller hämta i kundtjänst, bifoga de dokument som krävs och glöm inte att signera. Blanketten mailas eller skickas till AllboHus. 

info@allbohus.se

AllboHus Fastighets AB 
Storgatan 15A
342 30 Alvesta