Direktbyte

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det direktbyte. Det innebär att du byter bostad med någon annan, utan att behöva tänka på hur lång kötid du har. Förutsättningen för bytet är att du avstår från din nuvarande hyresrätt enbart i syfte att skaffa en annan bostad.

Rätten att byta lägenheten gäller för alla som har ett förstahandskontrakt och det spelar ingen roll om det du byter till är en hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Om det är en bostadsrätt eller villa ska köpehandlingarna bifogas detta kontrakt.

Ett direktbyte måste alltid godkännas av AllboHus och nya hyreskontrakt ska undertecknas. Observera att garage och parkeringsplatser inte ingår i ett direktbyte.

Gör såhär om du vill göra ett direktbyte

Fyll i vår blankett Ansökan för direktbyte, följ länken till höger eller hämta en blankett i vår kundtjänst. Den måste vara undertecknad av båda parter och inkomma till hyresavdelningen minst 3 månader före det månadsskifte då bytet planeras att äga rum. Godkännande av direktbyte görs på samma sätt som vid godkännande av ny hyresgäst, det vill säga att vi kontrollerar att det inte finns några störningar eller skulder hos någon av parterna. Den som byter till ett dyrare boende eller blir ny hyresgäst hos AllboHus ska komplettera med inkomstuppgifter enligt våra grundkrav.

Detta händer vid godkänt direktbyte

När direktbytet godkänts ska din lägenhet besiktigas. Byter du med någon som också hyr av AllboHus ska även den lägenheten besiktigas. Eventuella skador ska betalas eller åtgärdas innan bytet kan ske. Bestäm vilket datum ni ska skriva på era nya kontrakt och skriva över nycklarna. I samband med att nya kontrakt skrivs nollställs köpoängen i AllboHus system.