Tillgänglighetsredogörelse

AllboHus Fastighets AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur allbohus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från allbohus.se som inte är tillgängligt för dig men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan kan du kontakta oss.

  • Skicka e-post till info@allbohus.se märk mailet med Tillgänglighet webbsida.
  • Ring kundtjänst på 0472-145 15 och be om att få prata med ansvarig för webben.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Vissa PDF:er kan inte läsas av korrekt. Det gäller främst styrelseprotokoll då dessa dokument inte är anpassade för skärmläsare.
  • Rubriknivåerna som används följer inte rätt strukturordning som administratörsgränssnittet förordar.
  • Vissa färger är inte tillgängliga då de inte uppnår kontrastnivå 3.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 2021-05-31.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en egen analys av allbohus.se med hjälp av digitala verktyg som kontrollerar tillgängligheten. En extern byrå har gjort en oberoende granskning av allbohus.se som ligger till grund för denna redogörelse. Vi gör även löpande granskningar av webbplatsen samt samarbetar med webbplatsens leverantör för att säkerställa att de senaste uppdateringarna tillämpas på sidan.

Senaste bedömningen gjordes den 2020-12-02.

Webbplatsen publicerades 2020-07-01 och redogörelsen uppdaterades 2021-01-26.