Faktura

Faktura

Till dig som är leverantör till AllboHus Fastighets AB

Att majoriteten av alla fakturor till AllboHus är elektroniska har flera fördelar. Det är bra för miljön, effektiviserar vårt arbete och gör det lättare för oss att följa upp våra inköp.

AllboHus vill ta emot e-fakturor via PEPPOL

VAN-operatör: Opus Capita
E-fakturastandard: PEPPOL BIS Billing 3
PEPPOL-ID:0007:5565195236

Mer information gällande PEPPOL hittar du här: https://www.digg.se/e-handel-och-e-faktura/peppol

E-fakturor via andra kanaler än PEPPOL
Om ni ännu inte skickar e-fakturor via PEPPOL kan ni ändå fakturera oss med e-faktura. Det finns två alternativ:

1. Skicka e-fakturor i formatet PEPPOL BIS BILLING.
Detta alternativ riktar sig till er som har en e-fakturalösning.

2. Registrera e-fakturor manuellt i leverantörsportalen som tillhandahålls av Opus Capita.

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni registrera fakturan manuellt i vår leverantörsportal som tillhandahålls av Opus Capita. Tjänsten är gratis.

Länk till fakturaportal: Fakturaportal Opus Capita

Mottagare Svefaktura
AllboHus Fastighets AB 5565195236

Om möjligheten inte finns att skicka elektroniska fakturor använd nedanstående fakturadress till vår scanningscentral:

AllboHus Fastighets AB
AH0001
Box 398
737 26 FAGERSTA

Vill du skicka fakturor i PDF-format går det bra att göra det till FA.5565195236-SE@cogidocs.net
Endast en faktura per bilaga (dvs. flersidiga fakturor måste finnas i en enda bilagd fil)