Boendeinformation

Brandsäkerhet

Skulle det börja brinna i lägenhetsbyggnaden ring 112 direkt. Använda aldrig hissen vid en eventuell utrymning. En brandvarnare kan rädda ditt och andras liv vid brand. AllboHus förser alla lägenheter med brandvarnare. Skulle din lägenhet sakna brandvarnare eller om den inte fungerar, kontakta oss direkt. Ha som vana att testa din brandvarnare regelbundet genom att trycka på testknappen.

Trapphus, entréer samt gångar och trappor i källare eller på vindar är utrymningsvägar. Därför är det väldigt viktigt att dessa utrymmen inte används för uppställning av föremål så som cyklar, barnvagnar eller liknande. Utrymningsvägarna måste hållas fria så att det går lätt att utrymma byggnaden. 

Cykelförvaring

Cykelförvaring finns till alla våra fastigheter i källaren eller utanför porten. Ställ inte din cykel i trapphuset, det kan försvåra utrymning vid en eventuell brand. 

Cylinderbyte

Om en nyckel till lägenheten försvinner måste du kontakta AllboHus så att vi kan utföra ett cylinderbyte i dörren. Detta är en kostnad om 2500 kr som kommer att debiteras dig som hyresgäst.

Fordon

Motorfordon får inte parkeras på altan, gräsmattor eller framför entrédörrar. De ska parkeras på anvisade parkeringsplatser som finns i alla våra bostadsområden.

Grillning

Att grilla på balkongen med öppen eld (kol/briketter eller gas) är inte tillåtet då det utgör en stor brandrisk. Du får grilla med elgrill på balkongen men gör alltid detta med visad hänsyn till dina grannar då matos kan komma in i deras lägenheter. Vid flera av våra fastigheter finns det gemensamma grillplatser på gården som alla är välkomna att använda.  

Grovtvättstuga

På Sköldstavägen 26, Hagagårdsvägen 2A och Hjortsbergavägen 14 i Alvesta finns även 3 grovtvättstugor som kan användas av hyresgäster från olika områden inom AllboHus fastighetsbestånd. Vi har digital bokning till våra grovtvättstugor och du måste därför ta kontakt med vår kundtjänst för att boka grovtvättstugorna. 

Hundar och katter

Det är tillåtet att ha hund eller katt i lägenheterna. Se bara till att ditt husdjur är kopplat ute i bostadsområdet. Se också till att du alltid har påsar med dig så du kan plocka upp efter din hund eller katt. 

Lägenhetsunderhåll

AllboHus underhåller din lägenhet med jämna intervaller men du kan också välja förtida underhåll, så kallat hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU). Då betalar du en summa kontant som baseras på hur långt det är kvar till års intervallet. Tycker du att lägenheten är bra som den är när vi erbjuder det periodiska underhållet, kan du alltid tacka nej. Helt och hållet eller enbart i vissa rum. Då får du rabatt på hyran.

Motorfordon i bostadsområdet

Fordonskörning eller parkering på gångvägarna inne i bostadsområdet är bara tillåtet vid ut- och inlastning av möbler eller liknande. Fordonet ska köras ut så fort lastningen eller lossning är färdigt. 

Röda och gröna soppåsar

För ditt restavfall använder du den röda soppåsen och för ditt matavfall använder du den gröna plastpåsen. Behöver du fler soppåsar hämtar du dessa vid någon av återvinningscentralerna i kommunen. 

Rökning på balkongen

Det är tillåtet att röka på din balkong men gör alltid detta med visad hänsyn till dina grannar. Att kasta ut fimpar på gården är förbjudet, det smutsar ner och utgör en stor brandrisk.  

Skaka eller vädra mattor

Behöver du vädra eller damma av mattor, filtar och liknande hänvisas du till mattställningen på gården. Här kan du enkelt damma av dina mattor. Visa hänsyn till dina grannar och undvik att skaka mattan eller filten från balkongen, då kan damm, ludd eller annat smuts hamna på grannens balkong eller uteplats. 

Studsmatta och pool

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att placera studsmatta och pool på altaner eller i trädgårdar.

Tvättstuga

Alla som bor hos AllboHus har tillgång till gemensam tvättstuga med undantag för de som hyr lägenhet där tvättutrustning finns i lägenheten. Bokning av tvättid gör du med tvättcylinder och tavla eller digitalt med hjälp av din tagg. Tvätta enbart på den tiden du bokat och när du är klar lämna tvättstugan ren och välstädad.