Boendeinformation

Brandsäkerhet

Skulle det börja brinna i lägenhetsbyggnaden ring 112 direkt. Använda aldrig hissen vid en eventuell utrymning. Trapphus, entréer samt gångar och trappor i källare eller på vindar är utrymningsvägar. Därför är det väldigt viktigt att dessa utrymmen inte används för uppställning av föremål, till exempel cyklar, barnvagnar eller liknande. Utrymningsvägarna måste hållas fria så att det är lätt att utrymma byggnaden. 

Brandvarnare

AllboHus förser alla lägenheter med brandvarnare. Skulle din lägenhet sakna brandvarnare eller om den inte fungerar, kontakta oss direkt. Ha som vana att testa din brandvarnare regelbundet genom att trycka på testknappen. Om du som hyresgäst förstör eller tar bort brandvarnaren i lägenheten debiteras du en kostnad på 1500 kr, läs mer om hur brandvarnaren fungerar här.

Cykelförvaring

Cykelförvaring finns till alla våra fastigheter i källaren eller utanför porten. Ställ inte din cykel i trapphuset, det försvårar utrymning vid en eventuell brand. 

Cylinderbyte

Om en nyckel till lägenheten försvinner måste du kontakta AllboHus så att vi kan utföra ett cylinderbyte i dörren. Detta är en kostnad på 2500 kr som kommer att debiteras dig som hyresgäst.

Fordon

Motorfordon får inte parkeras på altan, gräsmattor eller framför entrédörrar. De ska parkeras på anvisade parkeringsplatser som finns i alla våra bostadsområden.

Grillning

Att grilla på balkongen med öppen eld (kol/briketter eller gas) är inte tillåtet då det utgör en stor brandrisk. Du får grilla med elgrill på balkongen men gör alltid detta med visad hänsyn till dina grannar då matos kan komma in i deras lägenheter. Vid flera av våra fastigheter finns det gemensamma grillplatser på gården som alla är välkomna att använda.  

Grovtvättstuga

På Sköldstavägen 26, Hagagårdsvägen 2A och Hjortsbergavägen 14 i Alvesta finns även 3 grovtvättstugor som kan användas av hyresgäster från olika områden inom AllboHus fastighetsbestånd. Vi har digital bokning till våra grovtvättstugor och du måste därför ta kontakt med vår kundtjänst för att boka grovtvättstugorna. 

Hundar och katter

Det är tillåtet att ha hund eller katt i lägenheterna. Se bara till att ditt husdjur är kopplat ute i bostadsområdet. Se också till att du alltid har påsar med dig så du kan plocka upp efter din hund eller katt. 

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)

AllboHus underhåller din lägenhet med jämna intervaller, så kallat hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU). Vid HLU utför vi bland annat slipning av golv, byte av linoleumgolv samt ommålning och omtapetsering av väggar beroende på vad som är dags att utföra i lägenheten enligt intervallplanen. Tycker du att lägenheten är bra som den är när vi erbjuder HLU kan du alltid tacka nej. Helt och hållet eller enbart i vissa rum och då får du en engångsrabatt på hyran. Beställning av HLU ska vara AllboHus tillhanda senast 1 oktober innevarande år för att underhållet ska bli utfört nästkommande år. Beställningen gör du i kundtjänst, det är också där alla färg-, tapet- och golvval finns, då detta måste bifogas beställningen annars annulleras den. 

Motorfordon i bostadsområdet

Fordonskörning eller parkering på gångvägarna inne i bostadsområdet är bara tillåtet vid ut- och inlastning av möbler eller liknande. Fordonet ska köras ut så fort lastning eller lossning är färdig. 

Röda och gröna soppåsar

För ditt restavfall använder du den röda soppåsen och för ditt matavfall använder du den gröna plastpåsen. Behöver du fler soppåsar hämtar du dessa vid någon av återvinningscentralerna i kommunen, klicka här för att komma till Alvesta kommuns lista över återvinningscentraler.  

Rökning på balkongen

Det är tillåtet att röka på din balkong men gör alltid detta med visad hänsyn till dina grannar. Att kasta ut fimpar på gården är förbjudet, det smutsar ner och utgör en stor brandrisk.  

Skaka eller vädra mattor

Behöver du vädra eller damma av mattor, filtar och liknande hänvisas du till mattställningen på gården. Här kan du enkelt damma av dina mattor. Visa hänsyn till dina grannar och undvik att skaka mattan eller filten från balkongen, då kan damm, ludd eller annat smuts hamna på grannens balkong eller uteplats. 

Studsmatta och pool

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att placera studsmatta och pool på altaner eller i trädgårdar.

Tvättstuga

Alla som bor hos AllboHus har tillgång till gemensam tvättstuga med undantag för de som hyr lägenhet där tvättutrustning finns i lägenheten. Bokning av tvättid gör du med tvättcylinder eller digitalt med hjälp av elektronisk nyckel. Tvätta enbart på den tiden du bokat och när du är klar lämna tvättstugan ren och välstädad.