Upphandlingar

När AllboHus, som är ett kommunalt ägt bolag, köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste Lagen om offentlig upphandling 2016:1145 (LOU) följas. AllboHus kan inte välja om LOU ska tillämpas eller inte eftersom det är LOU som beskriver hur förfarandet ska gå till när något ska köpas. Ingen leverantör har förtur, behandlas bättre eller sämre än någon annan. Tack vare LOU har alla leverantören chansen att kunna vara med och konkurrera om affärerna.

När AllboHus vill köpa in något, oavsett om det är ett enskilt köp eller ett ramavtal, måste vi enligt LOU annonsera om detta i en nationell databas. AllboHus samarbetar med Alvesta kommuns upphandlingsenhet och via länken till höger hittar du AllboHus aktuella upphandlingar. Anbud tas inte emot via mail utan lämnas via Opic.