Organisation

AllboHus är en del av Alvesta kommun och är uppdelad på fyra avdelningar; marknad, fastighetsservice, boservice och fastighet med ungefär 110 medarbetare. Huvudkontoret ligger på Storgatan 15A i Alvesta och vid Panncentralen i Alvesta har vi kontor och samlingscentral för lokalvårdare och reparatörer. Det finns också några mindre samlingslokaler i kommunen för de medarbetare som inte utgår från centrala Alvesta.

Ägare och organisation

AllboHus är ett kommunägt aktiebolag med en politiskt sammansatt styrelse där Alvesta kommuns bolag Alvesta Kommunföretag AB äger 100 % av aktierna. Arbetet sker i en praktisk och effektiv linjeorganisation där alla verksamhetsområden har tydliga indelningar och väl inarbetade arbetsmetoder för uppföljning.

Styrningsprocess

AllboHus följer ägarnas direktiv samt de bolagsordningar som styr verksamheten. Varje år fastställer styrelsen företagets mål i en affärsplan med utgångspunkt från ägarnas krav och direktiv som de beskrivs i kommunens verksamhetsplan. Företagets vision, indikatorer och mål bryts ner till konkreta mål för organisationen. Utifrån indikatorer och mål skapar sedan verksamhetens enheter egna planer.