Uthyrningsregler

Grundläggande förutsättningar
 • Alla ska ha lika rätt och möjlighet att söka en bostad. En viktig utgångspunkt är alla människors lika värde. Vi ska verka för mångfald och integration.
 • Vi ska bidra till att skapa trivsamma och trygga områden med nöjda hyresgäster i samverkan med övriga samhällsaktörer.
 • Reglerna grundar sig på lagar, ägardirektiv samt bolagets egna behov i samband med exempelvis renovering och ombyggnation.
 • Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga principer och god kundvård.
 • Den som söker en lägenhet måste uppfylla AllboHus grundläggande kriterier.
För att söka bostad hos AllboHus behöver den sökande skapa ett konto på Mina sidor. Sökande måste ha fyllt 18 år för att få anmäla intresse för bostad hos oss. Registrering och insamlande av köpoäng kan ske från den dag den sökande fyller 17 år. Köplatsen är personlig och det går endast att söka lägenhet för eget bruk.
Köpoäng
Den som står i AllboHus bostadskö får en poäng per dag den står i bostadskö. För att vara kvar i bostadskön måste den sökande logga in på Mina sidor minst en gång var tolfte månad, annars förloras köpoängen.
Max antal boende per lägenhet
1 rum och kök – maximalt 3 personer
2 rum och kök – maximalt 4 personer
3 rum och kök – maximalt 6 personer
4 rum och kök – maximalt 8 personer
5 rum och kök – maximalt 10 personer
Visning av lägenhet
När ansökningsdatumet för lägenheten har gått ut är det de fem sökande som har högst poäng som får möjlighet att gå på visning av den sökta lägenheten. De fem sökande har nu en vecka på sig att titta på lägenheten och ta beslutet om huruvida den/de vill hyra lägenheten eller inte. De sökande tackar ja eller nej genom att logga in på Mina sidor. Om inget svar inkommer antas det vara ett nej. Om flera sökande har tackat ja är det den sökande med flest köpoäng som får erbjudande om att hyra lägenheten.
Kriterier för att få hyra lägenhet

Kreditupplysning

 • Inga aktuella hyresskulder eller betalningsanmärkningar ska finnas.
 • Om intressenten har skulder kan Borgensman användas. Borgensmannen måste ha en årsinkomst om minst 300 000 kr och inga betalningsanmärkningar eller skulder.
 • Borgensman eller hyresgäst godkänns inte om sökandes skulder är till AllboHus eller om den sökande har en historik med misskötsel av tidigare hyresförhållande hos AllboHus.

Ekonomi

 • Intressenten ska ha 5000 kr kvar efter betald hyra.

Inkomst

 • Intressenten ska kunna uppvisa att hen har inkomst i minst 6 månader efter att hyresavtalet började gälla. Detta kan göras via intyg från arbetsgivare, försäkringskassa eller motsvarande.
 • Etableringsstöd godkänns om intressenten varit folkbokförd minst 12 månader i Alvesta kommun.
 • Pension, a-kassa, sjukersättning, inkomst av kapital, studiemedel, aktivitetsersättning, föräldrapenning och barnbidrag godkänns som inkomst.
 • Om kapital anges som inkomst ska kapitalet uppgå till en summa som motsvarar 3 årshyror.
Vid påbörjad uthyrning förbrukas poängen och den sökande måste själv återaktivera sig i bostadskön för att börja samla köpoäng igen. Den som har ett gällande hyreskontrakt och vill byta lägenhet inom AllboHus bestånd måste ha haft ett giltigt kontrakt i minst 12 månader för att få söka annan lägenhet.