Två bovärdar visar sina ID06 kort

AllboHus personal kan alltid legitimera sig

När vår personal besöker er hyresgäster kan vi alltid legitimera oss med hjälp av ID06-kort, oavsett om det är en bovärd, en reparatör eller en projektledare. ID06 är en standard för ID-kort som främst används inom byggarbetsplatser, syftet är att skapa tryggare arbetsplatser. Fler och fler företag utanför byggbranschen anammar det vida kända ID06-kortet så även vi inom AllboHus.

Vår personal har dessutom alltid på sig profilkläder där ni klart och tydligt kan se att vi kommer från AllboHus. Många gånger kommer vi dessutom åkandes i en AllboHus-bil.

Anledningen till att vi legitimerar oss med ID06 är för att försvåra svartarbete och annan ekonomisk brottslighet. Vi vill att våra hyresgäster ska känna sig trygga med att det är legitim och professionell AllboHus-personal som besöker dem.