Tekniker använder digital avläsare

Debitering av el, värme och vatten

AllboHus har för närvarande tekniska problem med aviseringen av el- och vattenförbrukning.

Detta innebär att december och januaris förbrukning på el, värme och vatten kommer att debiteras i samband hyresavin som avser mars.

Om du har frågor om din avi så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.