Varningstecken

Driftavbrott fiber Moheda

Ett kortare planerat avbrott kommer ske i Moheda/Torpsbruk. Under denna tiden så kommer internet samt TV-tjänsterna att ligga nere.
Avbrottet beräknas till cirka 30 min