Driftavbrott internet, wexnet

Onsdagen den 14 december kl 20:00 så kommer Wexnet flytta en fiberkabel från en utrustning till en annan.

Detta medför ett kortare avbrott på ett par minuter när kabeln flyttas.