Uteplats med bänk och grillplats

Eldningsförbud i Kronobergs län

Från och med den 30 maj 2020 råder det eldningsförbud i hela Kronobergs län, detta gäller tills vidare och är ett beslut som Länsstyrelsens i Kronobergs län har fattat. Förbudet innebär att du inte får elda i skog och mark utanför områden där hus och byggnader ligger tätt intill varandra eller skiljs åt av en väg/gata/parkmark. Länsstyrelsen vill med förbudet minimera risken för omfattande skogsbränder.

Det är fortfarande okej att grilla med elgrill hemma på uteplatsen eller på balkongen. I många av våra bostadsområden finns även gemensamt grillområde som våra hyresgäster är mer än välkomna att använda.

Läs mer om eldningsförbudet på Länsstyrelsens hemsida.