Kabel med elektricitet.

Område Lövet saknar internet

Våra hyresgäster på Lövet, Sköldstavägen och Stenlyckegatan i Alvesta saknar just nu internet. Felet beror på att den inkommande strömkabeln som distribuerar switchen blivit avgrävd. Alvesta Energi är på väg, felet hoppas vara avhjälpt kring lunchtid idag.