Laptop på köksbord

50 hyresgäster tar del av gratis internet

Under maj och juni bjuder AllboHus och kommunikationsoperatören ViaEuropa på fritt internet till alla som är anslutna men som inte köper internet i dagsläget. Erbjudandet gäller AllboHus hyresgäster som är 70 år eller äldre och i nuläget har 50 av våra hyresgäster valt att ta del av erbjudandet, något vi är mycket glada över!

Med detta erbjudande hoppas vi kunna hjälpa våra äldre att hålla kontakt med vänner och familj, ta del av samhällsviktig information och kanske testa nya e-tjänster.

Är du inte ansluten? Ta del av erbjudandet du med!