De nedbrunna lägenheterna på Banérsgatan i Moheda

Brand på Banérsgatan i Moheda

Den 19 april drabbades de boende på Banérsgatan 4 i Moheda av en brand. Räddningstjänst var snabbt på plats för att påbörja släckningsarbetet och personal från AllboHus också där för att hjälpa till och agera stöd åt sina hyresgäster. Inga personer har skadats fysiskt men de flesta lägenheterna är utbrända.

Efter branden har utredningar gjorts kring omfattningen av skadorna och AllboHus har fått beskedet att hela huskroppen måste rivas och rivningsarbetet påbörjas den 16 maj 2020. Vi på AllboHus har pratat med samtliga av de drabbade och erbjudit dem ett annat boende under den tid det tar att renovera lägenheterna.

Fastighetsavdelningen på AllboHus har nu uppdraget att bygga nya lägenheter på tomten och de ska göra det så snabbt det går. Räkna med att det tar 12–18 månader tills det är inflyttningsklart. Samtliga som bodde på Banérsgatan 4 vid brandtillfället är erbjudna möjligheten att flytta tillbaka om de vill.