Skylt över parkeringsplats

Förlängd parkering inom AllboHus bestånd

Nu förlänger vi parkeringstiden i hela vårt bestånd. Från och med den 1 mars 2020 inför AllboHus regeln om tre dygns parkering på alla våra parkeringsplatser. Detta betyder alltså att du kan parkera din bil på samma plats i tre dygn innan du måste flytta på bilen.

Kom ihåg att våra parkeringsplatser inte är till för avställda fordon utan ska användas av våra hyresgäster som brukar sin bil regelbundet.

Med de nya reglerna hoppas vi kunna underlätta för sig som hyresgäst som kanske inte använder din bil varje dag.