Hyresgästundersökning

Hur trivs du i ditt hem?

Vi arbetar dagligen för att bli en bättre hyresvärd. Därför är det viktigt att vi får reda på vad du tycker om ditt boende och om hur vi tar hand om dig som hyresgäst.

Vi kommer skicka ut vår hyresgästenkät löpande från och med 1 februari. Alla kommer få den 1 gång/år, men vi skickar ut några i taget. På så vis får vi chansen att vidta åtgärder snabbt om ni uttrycker att något kan förbättras.

Enkäten skickas ut digitalt, via epost och sms. Därför är det viktigt att ni uppdaterar era kontaktuppgifter, antingen via Mina Sidor, eller när ni kontaktar oss i något ärende. Vi vill ha in så många svar som möjligt för att kunna ta oss vidare på vår förbättringsresa. Samtidigt är det ett tillfälle för dig som hyresgäst att berätta vad du tycker för att vara med och påverka.

Vår enkät skickas ut från AktivBo som är ett ledande undersökningsföretag i Sverige. Den består av standardfrågor enligt NKI (Nöjd Kund Index). Det betyder att vi kan jämföra oss med andra bostadsbolag i hela landet för att se vad som skapar nöjda hyresgäster. Svaren kommer enbart användas för att skapa ett bättre boende för er. Ingen data kommer säljas vidare eller användas utanför AllboHus.

AktivBo säkerställer också att alla svar är anonyma. AllboHus kan aldrig se vem som svarat vad, såvida ni inte skriver era kontaktuppgifter i en fritextfråga.

Om du har synpunkter eller frågor om enkäten kan du kontakta AktivBo på 08-23 39 85 eller info@aktivbo.se. Andra frågor som rör undersökningen kan du ställa till AllboHus på 0472 – 145 15 eller info@allbohus.se.