Hyresgäst betalar fakturan

Hyreshöjning 2022

ALLBOHUS OCH HYRESGÄSTFÖRENINGEN ÄR ÖVERENS OM HYRESNIVÅERNA FÖR 2022.

Förhandlingarna om hyrorna är nu klara. Resultatet blev en överenskommelse där hyrorna i fastighetsbeståndet höjs med i genomsnitt 2,1 procent från den 1 januari 2022. Höjningen kommer att fördelas per fastighet med olika procentsatser (1 – 4,2 procent) utifrån nuvarande hyresnivå, där en lägre hyra per kvm får en högre hyreshöjning än genomsnittet.

Detta gäller för bostäder. För exempelvis en två rums lägenhet med en hyra på 5 500 kr som hamnar på genomsnittet 2,1 procent i ökning innebär höjningen med ca. 116 kr mer i månaden.

Hyrorna för lokaler, garage och parkeringar höjs med 2,1 procent.

Utöver hyreshöjningen sker en ökning av taxan för el i hyran med 9,2 procent, för att kompensera för de ökade avgifterna för våra elinköp.

De stora anledningarna till höjningen är ökningar på taxebundna kostnader och materialkostnader samt att vi har ett stort underhållsbehov i våra befintliga fastigheter.

Förhandlingarna med Hyresgästföreningen har varit positiva och konstruktiva.

 

 

Stefan Blomkvist

VD/AllboHus Fastighets AB