Hyrorna är nu klara för 2023

Nu står det klart att årets hyreshöjning blir 4,35 procent från 1 januari 2023 för samtliga bostadslägenheter förutom de som har presumtionshyra, där justeras hyran med 2,51%. Den retroaktiva hyresjusteringen kommer att läggas på hyresavin för april, maj och juni månad.

Då AllboHus och Hyresgästföreningen inte kunde komma överens i förhandlingarna om årets hyror gick ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén, HMK, som prövar tvister i samband med hyresförhandlingar.
Efter beslut i HMK har nu AllboHus och Hyresgästföreningen tecknat avtal. Hyreshöjningen för 2023 från och med 1 januari blir 4,35 procent för samtliga bostadslägenheter förutom de som har presumtionshyra, där justeras hyran med 2,51%.

Med kraftiga ökade kostnader för våra hyresgäster och för oss som bolag, har utgångsläget därför varit mer utmanande än på många år.

Stefan Blomkvist
VD, AllboHus Fastighets AB