Bild på en radiator

Viktigt information från Alvesta Energi

Alvesta Energi utför servicearbeten under vecka 17 vilket medför att fjärrleveranserna kommer vara avstängda under ett antal kortare perioder. Detta påverkar både värme och varmvatten.
Den 25 april kl. 8.00-15.00 påverkas leveranserna av fjärrvärme till Östra delen av Alvesta.
Den 26-27 april kl. 8.00-15.00 påverkas leveranserna av fjärrvärme till hela Vislanda.
Besök Alvesta Energis hemsida www.alvestaenergi.se för mer information.