Ett av rivningshusen på Rönnelundsvägen innan det revs

Rivning av husen på Rönnelundsvägen

Just nu pågår rivningen av flervåningshusen på Rönnelundsvägen för fullt. Rivningen av huset på Rönnelundsvägen 3 är färdigställt och hålet i marken som tidigare var husets källare har fyllts igen med grus.

Nu pågår invändig sanering av huset på Rönnelundsvägen 5, när detta är färdigställt kommer maskinrivningen av huset att påbörjas.

Arbetet går bra och den satta tidplanen hålls.